Profil Exekutorského úřadu Plzeň-město

  • Exekutorský úřad Plzeň-město vznikl jako jeden z posledních exekutorských úřadů, a to v lednu 2008. Jeho výkonem byl pověřen Mgr. Ing. Jiří Prošek. O to více se snažíme, aby Vám naše služby vyhovovaly a byly pro věřitele co nejpřátelštější a vůči dlužníkům maximálně efektivní.
  • Mgr.Ing. Jiří Prošek vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity a Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické. Od roku 2000 byl činný v advokacii, kdy se věnoval zejména obchodnímu a občanskému právu. Má zkušenosti z oblasti společností, jejich hospodaření, velmi dobře zná různé způsoby, jak je často krácen majetek společností a umí těmto postupům efektivně bránit.