Důležité informace

| Informace o zpracování osobních údajů


Bankovní spojení

J&T Banka 2129000/5800, pro platby ze zahraničí IBAN CZ70 5800 0000 0000 0212 9000

U plateb vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je část spisové značka exektuora za písmeny "EX", a to bez lomítka
Např. u exekuce spisové značky 134 EX 123/09 je variabilní symbol "12309"
Upozornění: bez správně uvedeného variabilního symbolu nemůže být platba zaúčtována

www.ekcr.cz
Internetová stránka Exekutorské komory ČR.

www.portaldrazeb.cz
Stránka, kde jsou povinně zveřejňovány všechny exekuční dražby všech soudních exekutorů.

www.ceecr.cz
Centrální evidence exekucí - veřejný registr všech běžících pravomocných exekucí vedených soudními exekutory.

www.justice.cz
Informační server českého soudnictví, na kterém najdete informace o české justici, údaje obchodního rejstříku a další užitečné informace.

www.centralniadresa.cz
Stránka oficiálního informačního systému o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách.

www.psp.cz
Server Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, kde najdete veškeré informace o dění v Poslanecké sněmovně či o jednotlivých poslancích.

www.portal.gov.cz
Portál veřejné správy České republiky obsahuje kontakty na všechny orgány veřejné správy ČR, jsou zde popsány určité životní situace spolu s postupy jejich řešení atp.

www.sbirka.cz
Na tomto serveru je publikována Sbírka zákonů ČR v elektronické podobě.

www.cuzk.cz
Na této adrese naleznete informace o nemovitostech včetně údajů z katastru nemovitostí.